CÂN ĐIỆN TỬ - CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật 6kgx0,1g 15kgx0,5g; 30kgx1g-TQ

5,000,000 VND

Các loại cân dùng cho phòng thí nghiệm.

Cân thủy tĩnh 5000x0,1g-TQ

6,300,000 VND

Cân thủy tĩnh 5000x0,1g-TQ Cân dùng trong phòng thí nghiệm Lasxd.

Cân điện tử 100-3000x0,01g; cân thủy tĩnh 5000gx0,1; cân kỹ thuật 15kgx0,5g; 30kgx1g.

4,000,000 VND

Cân điện tử 3kgx0,01g; 5kgx0,1g; 15khx0,5g; 30kgx1g

Cân kỹ thuật điện tử

Vui lòng gọi

Cân kỹ thuật điện tử Model: BC6/BC15/BC30 Xuất xứ: OHAUS - Mỹ

Cân điện tử

Vui lòng gọi

Cân điện tử 6kg x 0.1g - OHAUS (Mỹ); Model: BC6 Cân điện tử 15kg x 0.5g - OHAUS (Mỹ); Model: BC15 Cân điện tử 30kg x1g - OHAUS (Mỹ); Model: BC30 Cân điện tử 5000g x 0.01g - Nhật (G7)

Trang 1 / 1
Hiển thị

Đăng nhập

Tên đăng nhập / Email

Mật khẩu

Đăng nhập

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

PHƯƠNG LINH

thiết bị truyền thanh
Cửa Nhựa Cao Cấp